O nas

StartO nas

Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej powstała w 2018 r. i realizuje badania w Zakładzie Embriologii oraz Anatomii Klinicznej. W Pracowni prowadzimy badania nowych związków aktywnych biologicznie, biomateriałów oraz biologii komórek macierzystych, jak również prace z zakresu epigenetyki i regeneracji tkanek. Liderem Zespołu jest prof. dr hab. Michał Pikuła.

Inżynieria tkankowa to stosunkowo nowa gałąź nauki, która bazuje na biotechnologii, biologii molekularnej, nanotechnologii oraz naukach pokrewnych. Tzw. triada inżynierii tkankowej (ang. tissue engineering triad) obejmuje trzy główne elementy: komórki, rusztowania (tzw. skafoldy) oraz czynniki wzrostu. Znalezienie i odpowiednie połączenie tych elementów umożliwia stworzenie zaawansowanego produktu leczniczego do szeregu zastosowań klinicznych. Inżynieria tkankowa, dzięki translacyjnemu charakterowi, jest dzisiaj podstawą medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej.

Nasze badania aktualnie skupiają się nad komórkami macierzystymi (głównie skóry i tkanki tłuszczowej), peptydami aktywnymi biologicznie (o działaniu pro-regeneracyjnym i immunoregulacyjnym) oraz mechanizmami epigenetycznymi w regeneracji i aktywności układu immunologicznego. W pracowni prowadzimy również badania zlecone w ramach działalności Uczelnia Badawcza oraz na potrzeby firm zewnętrznych.

W ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oferujemy współpracę i możliwość wykonania wybranych badań naukowych dotyczących m.in. analiz cytometrycznych, badań z wykorzystaniem platformy Luminex, druku 3D.

Nasza współpraca naukowa

Uczelnie Fahrenheita, FarU, Gdańsk:

Katedra i Zakład Biochemii GUMed

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed

Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed

Międzynarodowa Agenda Badawcza, Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision), GUMed/ Uppsala, prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego, GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Pracownia Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej, dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. uczelni

Pracownia Biotechnologii Regeneracyjnej, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Paweł Sachadyn

Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni

Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności, dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. uczelni

Katedra Biotechnologii Molekularnej, Wydz. Chemii, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Piotr Skowron

Katedra Chemii Biomedycznej, Wydz. Chemii, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Katedra Biologii Molekularnej, Wydz. Biologii, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Ośrodki z Polski:

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Patologii Komórki, dr hab. Dorota Nowak, prof. uczelni

Zakład Biomateriałów, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ośrodki zagraniczne:

Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) Trieste, Italy, Prof. Serena Zacchigna, MD, PhD

University of Liverpool, Institute of Life Course and Medical Sciences, School of Dentistry, Dr. Katarzyna Gurzawska, MD, PhD

Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Research Center for Biophotonics, Sapienza University of Rome, Prof. Luciano de Sio, PhD
Zakład Embriologii, Bud. CBM
Zakład Embriologii, Bud. CBM
Obszary badań Pracowni ITiMReg
Obszary badań Pracowni ITiMReg
Bionanova
Bionanova
Projekt Regennova
Projekt Regennova

TECHMATSTRATEG NCBR
TECHMATSTRATEG NCBR
Projekt Regennova
Projekt Regennova